Sprawdź naszą produkcję:

licznik3

czystej energii

Rodzaje odnawialnych źródeł energii:

 • biomasa - będąca najstarszym znanym źródłem energii,
 • energia wody - dostarczająca światu około 20% elektryczności,
 • energia Słońca - tysiąckrotnie przekraczająca globalne zapotrzebowanie,
 • energia wnętrza Ziemi - zwana też geotermalną,
 • energia wiatru - wykorzystywana już przed 4 tysiącami lat

Dlaczego Energia Odnawialna?

 • powszechny dostęp, oraz bezgraniczne zasoby,
 • znacznie mniejsza ingerencja w środowisko w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii,
 • alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych,
 • redukcja zanieczyszczeń,
 • niezależność energetyczna państw,
 • dostęp do elektryczności na terenach, gdzie nie ma innych źródeł energii